Štatút pre priznanie titulu KLUBOVÝ ŠAMPIÓN, KLUBOVÝ ŠAMPIÓN MLADÝCH a zaraďovanie do TOP rebríčka

Titul KLUBOVÝ ŠAMPIÓN a umiestnenie v TOP rebríčku má v práci klubov chovateľov všetkých plemien dlhodobú históriu. V roku 2019 pribudol nový titul KLUBOVÝ ŠAMPIÓN MLADÝCH. Súťaže predstavujú vyvrcholenie chovateľských aktivít a sú zrkadlom chovateľskej úrovne klubu a jednotlivcov a v konečnom dôsledku sú obrazom kvality chovaných plemien.

Dosiahnutie titulu KLUBOVÝ ŠAMPIÓN, KLUBOVÝ ŠAMPIÓN MLADÝCH a umiestnenie v TOP rebríčku by malo byť cieľom a snom väčšiny chovateľov a malo by zvýšiť kvalitu ich práce a účasť na výstavách.

Štatút Klubový šampión, Klubový šampión mladých a suťaz TOP rebríček platí len pre členov Klubu chovateľov čiváv a papillonov v Poprade.

POSTUP:

   1. Pri vypĺňaní výsledkov je potrebné presne vychádzať z tabuľky bodového hodnotenia.

   2. K prihláseniu do súťaže je potrebné priložiť kópiu alebo sken PP (preukazu pôvodu), vyplnenú tabuľku pre zápis výsledkov a v prípade, že psík nemá zapísané všetky dosiahnuté ocenenia a tituly v rodokmeni, tak je potrebné doplniť aj kópie alebo skeny posudkov a kartičiek. Pre priznanie titulu Klubový šampión a Klubový šampión mladých je potrebné zaslať Žiadosť o pridelenie titulu.

   3. Všetky tieto podklady treba zaslať poštou najneskôr do 31.01. príslušného roka (na pečiatke pošty musí byť dátum odoslania najneskôr 31.01.) na adresu: Veronika Hozlárová, Pod Zoborom 490, 941 46 Trávnica alebo e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Kontaktná osoba: Veronika Hozlárová, telefónne číslo: 0917851172.

 

Čl. I

Zaradenie do súťaže

1. Účasť na súťaži je dobrovoľná a môžu sa jej zúčastniť len psy v majetku členov KCHČaP v Poprade.

2. Majiteľ prihlasuje psa do súťaže zaslaním písomnej prihlášky a čitateľnej fotokópie preukazu o pôvode s výstavnými výsledkami poštou osobe na to určenej po splnení podmienok pre priznanie titulu v priebehu celého kalendárneho roka pre KŠ a naraz k termínu uzávierky pre TOP rebríček. Iné formy oznamovania výsledkov (napr. telefonicky, e-mailom) nebudú akceptované. V prípade, ak je fotokópia nečitateľná/neprehľadná alebo pes nemá zapísané výstavné výsledky v pp, zašle majiteľ psa fotokópie posudkov/diplomov.

Čl. II

Hodnotenie

Súťaž KLUBOVÝ ŠAMPIÓN

1. Jedinec musí získať požadovaný minimálny počet bodov podľa tabuľky bodového ohodnotenia výstavných výsledkov a to:

pes – 300 bodov
sučka – 250 bodov

2. Jedinec musí, okrem minimálneho počtu bodov, byť aj držiteľom:

   - 2x titulu Výborný 1 (víťaz triedy) alebo CAC, CAJC z triedy juniorov, strednej, otvorenej, šampiónov, čestnej alebo veteránov na výstave, ktorá je organizovaná Klubom chovateľov čiváv a papillonov. Titul výborný 1 (víťaz triedy) platí pre výstavy organizované klubom, na ktorých sa neudeľuje titul CAJC a CAC, a pre triedu čestnú a veteránov.

   alebo

   - titulu BOB na ktorejkoľvek výstave organizovanej na Slovensku alebo v zahraničí.

 

Súťaž KLUBOVÝ ŠAMPIÓN MLADÝCH

!!! Pravidlá sú platné od 01.01.2019 !!!

1. Jedinec musí získať požadovaný minimálny počet bodov podľa tabuľky bodového ohodnotenia výstavných výsledkov a to:

pes – 150 bodov
sučka – 125 bodov

2. Jedinec musí, okrem minimálneho počtu bodov, byť aj držiteľom:- 2x titulu výborný 1 (víťaz triedy) alebo CAJC z triedy juniorov. Titul výborný 1 (víťaz triedy) platí pre výstavy organizované klubom, na ktorých sa neudeľuje titul CAJC a CAC. Minimálne 1x CAJC (alebo 1x výborný 1) musí byť získaný na výstave, ktorá je organizovaná Klubom chovateľov čiváv a papillonov. Ďalší titul CAJC môže byť získaný na akejkoľvek inej výstave.

alebo

- titulu BOB na ktorejkoľvek výstave organizovanej na Slovensku alebo v zahraničí.

3. Jedinec musí splniť podmienky uvedené v bode 1. a 2. najneskôr do 18 mesiacov svojho veku.

4. Jeden z vyššie uvedených CAJCov je možné nahradiť titulom CAC, získaným najneskôr do 18 mesiacov veku. V prípade, že sa nahrádza titul CAJC, ktorý je potrebný získať na výstave, ktorá je organizovaná Klubom chovateľov čiváv a papillonov, tak aj použitý CAC musí byť získaný na takejto výstave (do 18 mesiacov veku psa).

5. V prípade, že sa použije titul CAJC, alebo sa nahradí 1x CAJC za 1x CAC získaný do 18 mesiacov veku psa na výstave, ktorá je organizovaná Klubom chovateľov čiváv a papillonov, tak tento titul CAC už nesmie byť použitý na Klubového šampióna dospelých.

 

Súťaž TOP rebríček
1. Podmienka pre prihlásenie do súťaže je dosiahnuť minimálne 100 bodov podľa tabuľky bodového ohodnotenia výstavných výsledkov.

2. Oznámené výstavné výsledky sa spracujú podľa bodovacej tabuľky a zostaví sa aktuálny TOP rebríček.

3. TOP rebríček sa zostaví za každú výstavnú sezónu/ukončený kalendárny rok pre každé plemeno zvlášť (čivava dlhosrstá, čiava krátkosrstá, papillon, phálene) z najúspešnejších psov a to:

   - TOP 10 (psy)
   - TOP 10 (sučky)
   - TOP 15 (súčty)

ČL III

Oceňovanie

Súťaž KLUBOVÝ ŠAMPIÓN, KLUBOVÝ ŠAMPIÓN MLADÝCH

1. Majiteľ nositeľa titulu KLUBOVÝ ŠAMPIÓN obdrží diplom a vecné ocenenie s právom používať titul pri uvádzaní mena psa na výstavách. Taktiež môže byť tento titul zapísaný do PP jeho potomkov.

2. Oceňovanie bude vykonávané slávnostným spôsobom na klubovej alebo špeciálnej výstave, alebo na členskej schôdzi.

3. KLUBOVÝ ŠAMPIÓN, KLUBOVÝ ŠAMPIÓN MLADÝCH bude natrvalo umiestnený v galérii na webovej stránke KCHČaP vedenej KCHČaP v Poprade počas celej jeho existencie.

 

Súťaž TOP rebríček

1. Majitelia ocenených psov obdržia CERTIFIKÁT TOP SKUPINY.

2. Oceňovanie bude vykonávané slávnostným spôsobom na klubovej alebo špeciálnej výstave, alebo na členskej schôdzi.

3. Poradie TOP rebríčka, za každú výstavnú sezónu/ukončený kalendárny rok zvlášť, bude natrvalo umiestnené na webovej stránke KCHČaP v Poprade počas celej jeho existencie.

 

Rada Klubu chovateľov čiváv a papillonov v Poprade
V Poprade 2.2.2007
Posledné zmeny boli vykonané na základe uznesenia ČS konanej dňa 27.05.2017.

Online prihlásenie

Udalosti

Dôležité linky