TOP AGILITY rebríček

Štatút pre zaraďovanie do TOP Agility rebríčka

Štatút... platí len pre členov Klubu chovateľov čiváv a papillonov v Poprade.

Čl. I
Zaradenie do súťaže

1. Účasť na súťaži je dobrovoľná a môžu sa jej zúčastniť len psy v majetku členov KCHČaP v Poprade.

2. Majiteľ prihlasuje psa do súťaže zaslaním písomnej prihlášky, čitateľnej fotokópie preukazu o pôvode, čitateľnej fotokópie príslušných strán z výkonnostného zošita (predná strana + strany so záznamom o skúškach) poštou osobe na to určenej naraz k termínu uzávierky. Iné formy oznamovania výsledkov (napr. telefonicky, e-mailom) nebudú akceptované.

3. Súťaž je vyhlasovaná pre plemeno čivava a malý kontinentálny španiel samostatne. Nerobí sa rozdiel medzi varietami plemien (čivava dlhosrstá – krátkosrstá, papillon – phaléne).

4. Pes sa musí zúčastňovať skúšok (behov) v agility podľa skúšobných a súťažných poriadkov členských štátov FCI.

5. Umiestnenie v súčtoch na Majstrovstvách, IABC, EO, EOJ, IMCA, PAWC, MS musia byť doložené a preukázateľné/dokázateľné výsledkovou listinou (kópia, fotokópia...).

Čl. II
Hodnotenie

1. Oznámené výsledky sa spracujú podľa bodovacej tabuľky a zostaví sa aktuálny TOP Agility rebríček.

2. TOP Agility rebríček sa zostaví za každú sezónu/ukončený kalendárny rok zvlášť z najúspešnejších psov a to:

TOP Agility 10 (psy), TOP Agility 10 (sučky), TOP Agility 15 (súčty)

3. Pokiaľ pes behá vo viacerých tímoch, za každý z nich majiteľ vyplní samostatnú prihlášku. Do hodnotenia sa berie súčet bodov získaný vo všetkých tímoch.

4. V prípade rovnosti bodov víťazí pes, ktorý má vyšší počet čistých behov.

ČL III
Oceňovanie

Súťaž TOP Agility rebríček

1. Majitelia ocenených psov obdržia CERTIFIKÁT TOP AGILITY SKUPINY

2. Oceňovanie bude vykonávané slávnostným spôsobom na klubovej alebo špeciálnej výstave, alebo na členskej schôdzi.

3. Poradie TOP rebríčka, za každú sezónu/ukončený kalendárny rok zvlášť, bude natrvalo umiestnené na webovej stránke KCHČaP v Poprade počas celej jeho existencie.

Rada Klubu chovateľov čiváv a papillonov v Poprade
V Poprade 12.10.2013
Schválené na základe uznesenia ČS konanej dňa 12.10.2013

- tabuľka bodového hodnotenia TOP AGILITY
- zápis výsledkov agility

Online prihlásenie

Udalosti

Dôležité linky