OZNAM pre chovateľov plemena Čivava

Oznamujeme chovateľom plemena čivava spadajúcich pod pani poradkyňu chovu Ing.Katarínu Strakovú, aby do odvolania posielali žiadosti na krytie ("Pripúšťacie povolenia") a vyplnené "Prihlášky na zápis šteniat" na pána poradcu chovu Zoltána Karka a prezidentku klubu pani Gabrielu Majdovú - podľa vlastného výberu.

Adresy:
Zoltán Kark
Vojany 108
076 72 Vojany

Tel.: +421 905 218 872
Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

alebo

Gabriela Majdová
Kremeľská 25
841 10 Bratislava

Tel.: +421 908 743162
Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 


 

Pozvánka na členskú schôdzu 13.6.2015

Pozývame Vás na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 13 júna 2015 o 15,00 hod v areáli futbalového ihriska v Novom Tekove, po klubovej výstave.

Program:
- otvorenie členskej schôdze, voľba zapisovateľa,
- voľba návrhovej komisia a voľba overovateľa zápisnice,
- schválenie programu,
- správa rady klubu o činnosti za uplynulé obdobie,
- informácia o hospodárení v roku 2014 a správa revíznej komisie,
- vyhodnotenie práce komisií - bonitačnej, výstavnej, propagačnej,
- návrh a schválenie odmien pre členov za ich činnosť pri prípravách a realizáciách výstav a odmeny členom rady klubu za ich činnosť
- úprava a zmena poplatkov niektorých služieb poskytovaných klubom
- prejednanie a určenie postupu pri disciplinárnom konaní voči p. Viere Vítkovej
- schválenie plánu činnosti na ďalšie obdobie,
- rôzne,
- diskusia,
- uznesenie,
- záver.

V Bratislave dňa 1. júna 2015

Majdová Gabriela
prezident KCHČaP

Pozvánka na stiahnutie.

Pred členskou schôdzou sa bude konať krátka prezentácia produktov firmy "emmi-pet" z Nemecka.

 


Súťaž TOP Agility rebríček

Pohar5jpgVážení členovia KCHČaP, ktorí majú záujem prihlásiť svojich agiliťákov do súťaže Top Agility rebríček, môžu posielať prihlášky. Uzávierka je k 31.3.2015.
Vypísanú tabuľku s agi výsledkami za rok 2014 spolu s dokladom o zaplatení členského za rok 2015 a všetko potrebné podľa Štatútu pre túto súťaž zasielajte: Kamila Bzdúšková, Topoľčianska 21, 851 05 Bratislava 5. Ak napíšete na seba e-mailový kontakt, obdržíte potvrdie o prijatí zásielky. Po dohovore možnosť zaslania aj na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Kontakt je možný aj na FB: Kamila Bzdúšková

 

 


Súťaž TOP rebríček

Pohar5jpgVážení členovia KCHČaP, ktorí majú záujem prihlásiť svojich výstavných miláčikov do súťaže Top rebríček, môžu posielať prihlášky. Uzávierka je k 31.3.2015.
Vypísanú tabuľku s výstavnými výsledkami za rok 2014 spolu s dokladom o zaplatení členského za rok 2015 a všetko potrebné podľa Štatútu pre túto súťaž (rodokmeň, výstavne výsledky, diplomy) zasielajte: Denisa Csókásová, Stálicova 2, 040 12 Košice. Možnosť aj na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 


OZNAM

Vážení členovia, hlavne tí, ktorí sa chystáte vystavovať na ŠV v Urminciach, máme možnosť na túto výstavu pozvať certifikovaného veterinára na oficiálne vyšetrovanie luxácie pately a potrebujeme zistiť, či by bol z Vašej strany o túto sprievodnú akciu záujem. V prípade Vášho záujmu by sme tiež aspoň zhruba potrebovali vedieť počet vyšetrovaných psov, samozrejme to nemusia byť len tí, ktorých budete mať na výstavu prihlásených. Ak máte záujem využiť túto možnosť, oznámte nám to prosím čo najskôr buď meilom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo SMS-kou: 0903 348 095.

 

 


 

Online prihlásenie

Udalosti

Dôležité linky