Zápisnica

Zápisnica zo schôdze Klubu chovateľov čiváv a papillonov, 27.05.2017 - TU

Zápisnica zo zasadania Rady klubu, 21.11.2015 - TU

Zápisnica z členskej schôdze, 13.06.2015 - TU

Zápisnica z členskej schôdze, 28.06.2014 - TU

Zápisnica zo súdneho konania - TU

Zápisnica z členskej schôdze, 12.10.2013 - TU

Zápisnica zo schôdze výboru, 10.11.2012 - TU

 

 

Zápisnica zo schôdze výboru klubu

Zápisnica zo schôdze výboru Klubu chovateľov čiváv a papillónov v Poprade zo dňa: 10.11.2012

Prítomní:
   Gabriela Majdová, MVDr. Milan Mika, Ing. Jozef Kuper, Zoltán Kark, Zlata Baranová, Marcela Hanesová, Ing. Katarína Straková, Mária Krošláková, Zuzana Nouzáková, Mária Oravcová

Hostia:
   Róbert Sališ

Program:
1. Návrh a voľba kandidátov výboru do nasledujúcich funkcií
   Prezident
   1.víceprezident
   2.víceprezident
2. Voľba členov dozornej rady a ekonóma a pokladníka klubu
3. Regionálne rozdelenie a voľba poradcov chovu pre plemeno čivava
4. Voľba poradcu pre plemeno papillon
5. Zmena sídla klubu
6. Zmeny platieb za vrh a pripúšťacie povolenia
7. Web stránka
8. Návrh na prechodné obdobie pre členov, ktorí nemajú zaplatené poplatky

Čítať ďalej...

Online prihlásenie

Udalosti

Dôležité linky