Zápisnica zo schôdze výboru klubu

Zápisnica zo schôdze výboru Klubu chovateľov čiváv a papillónov v Poprade zo dňa: 10.11.2012

Prítomní:
   Gabriela Majdová, MVDr. Milan Mika, Ing. Jozef Kuper, Zoltán Kark, Zlata Baranová, Marcela Hanesová, Ing. Katarína Straková, Mária Krošláková, Zuzana Nouzáková, Mária Oravcová

Hostia:
   Róbert Sališ

Program:
1. Návrh a voľba kandidátov výboru do nasledujúcich funkcií
   Prezident
   1.víceprezident
   2.víceprezident
2. Voľba členov dozornej rady a ekonóma a pokladníka klubu
3. Regionálne rozdelenie a voľba poradcov chovu pre plemeno čivava
4. Voľba poradcu pre plemeno papillon
5. Zmena sídla klubu
6. Zmeny platieb za vrh a pripúšťacie povolenia
7. Web stránka
8. Návrh na prechodné obdobie pre členov, ktorí nemajú zaplatené poplatky

1. Výbor jednohlasne navrhol a schválil kandidátov do nasledujúcich funkcií
   Prezident: Gabriela Majdová
   1.víceprezident: MVDr. Milan Mika
   2.víceprezident: Ing. Jozef Kuper
   Členovia klubovej rady: Zoltán Kark, Zlata Baranová, Marcela Hanesová, Ing. Katarína Straková

2. Výbor navrhol a schválil členov dozornej rady:
   Mária Krošláková
   Zuzana Nouzáková
   Mária Oravcová
Rada klubu rozhodla nasledovne:
funkciu ekonóma a pokladníka klubu bude vykonávať externý pracovník

3. Poradcovia chovu pre plemeno čivava
   Ing. Katarína Straková – pre západné a stredné Slovensko
   Zoltán Kark – pre východné a stredné Slovensko

4. Poradca pre plemeno papillon Marcela Hanesová

5. Rada klubu rozhodla, že sídlo klubu bude v Poprade a adresa klubu mesto Poprad

6. Rada klubu rozhodla nasledovne:
poplatok za vrh sa znižuje z 10 € na 8 €, platba na účet klubu
poplatok za pripúšťacie povolenie: 7 € ostáva
Dôležitá zmena: poplatok, už nie je odmena pre poradcu chovu, celá suma bude poukazovaná na účet klubu, z toho maximálny manipulačný poplatok pre poradcu je 50%
Zároveň rada klubu rozhodla, že pripúšťacie povolenie platí jeden rok na jeden vrh.

7. Ing. Jozef Kuper zabezpečí spoluprácu vedenia klubu s administrátorom web stránky

8. Rada klubu rozhodla nasledovne:
Členovia, ktorí nemajú zaplatené členské poplatky za rok 2012, 2011 budú vyzvaní
na ich zaplatenie do 31.12.2012 s tým, že nemusia zaplatiť vstupný poplatok,
po tomto dátume toto prechodné obdobie končí.

Online prihlásenie

Udalosti

Dôležité linky